ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во август 2022 година ке се одржи од 02 септември 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 15 август (понеделник) заклучно со 22 август (понеделник), поради годишните одмори во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 22 август 2022 год.