АВГУСТ 2022 - 02.09.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Комбиниран транспорт II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Андреј Павлевски Железничка сигнализација II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Јасер Цури Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Дејан Стојечски Цветанка Ристиќ
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Младен Богдановски Превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секулоски

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година  Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Македонски јазик и литература IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај
Жарко Весковски Автоматско управување IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Јован Милошевски Силвија Мироновска
Жарко Весковски Хидропневматска техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Мерење во енергетика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Целе Пејоски Силвија Мироновска
Жарко Јаневски Термотехника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Жељко Ѓаконовиќ Јован Милошевски
Жарко Јаневски Технологија на обработка 2019 II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Целе Пејоски
Јулијана Стојковска Македонски јазик и литература I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Билјана Ристова Николина Тодоровска Зекије Реџај
Јулијана Стојковска Англиски јазик I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Искра Новковска Маргарите Алчевска Лидија Димеска
Јулијана Стојковска Спорт и спортски активности I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Радмила Трајановска

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Програма Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Уран Туда Теута Морати Синани Катерина Малова Младенова