ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во октомври 2022 година ке се одржи од 

28 октомври 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 3 октомври (понеделник) заклучно со 

10 октомври (понеделник)

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 октомври 2022 год.