ОКТОМВРИ 2022 - 28.10.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Железничка сигнализација II редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Јасер Цури Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојечски
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Трајче Шопов Катерина Стојечска
Младен Богдановски Превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојечски
Ангелче Проев Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојечска
Ангелче Проев Основи на сообраќајот и логистиката I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јоешска
Ангелче Проев Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Драгиша Секулоски Катерина Стојечска
Мелек Рамадани Технологија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Мелек Рамадани Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Ангела Јошеска
Мелек Рамадани Логистика во транспортот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Арбен Амзовски Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Арбен Амзовски Влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Арбен Амзовски Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Ментор Метуши Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Арбен Мехмети Газменд Красниќи Соња Павлова
Ментор Метуши Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Стевана Илиевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Ментор Метуши Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Зекије Реџај Газменд Красниќи Наташа Петреска
Ајлин Рамадани Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Арбен Мехмети Газменд Красниќи Рената Трајановска
Ајлин Рамадани Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Стевана Илиевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Ајлин Рамадани Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Зекије Реџај Газменд Красниќи Стевана илиевска
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Анета Џеладин Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Цветанка Ристиќ Јасмина Јоешска Газменд Красниќи
Анета Џеладин Технологија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Весна Живаљевиќ Цветанка Ристиќ Џихане Алидеми
Анета Џеладин Логистика во транспортот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Анес Аметовски Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Наташа Петреска Стевана Илиевска Зекије Реџај
Анес Аметовски Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Анес Аметовски Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Катерина Стојческа Дејан Стојчески Џихане Алидеми
Зоран Стојановски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак   Александар Каракачанов Дејан Стојчески Драгиша Секулоски
Зоран Стојановски Стабилни постројки II редовен Возоводител мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Ангела Јошеска
Зоран Стојановски Сигнално-сигурносни и телекомуникациски уреди II редовен Возоводител мак   Мартин Павлов Трајче Шопов Катерина Стојечска

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Термотехника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Силвија Мироновска Јован Милошевски
Жарко Весковски Бизнис IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Елена Лентиќ
Жарко Весковски Граѓанско образование IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елена Каровска Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Жарко Јаневски Математика III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Анита Калановска
Жарко Јаневски Термотехника III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Силвија Мироновска Јован Милошевски
Жарко Јаневски Хидропневматска техника III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Ленитиќ Целе Пејоски Бобан Алексовски
Јулијана Стојковска Граѓанско образование I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Каровска Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Јулијана Стојковска Историја I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Елена Каровска
Јулијана Стојковска Физика I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Анета Михајловска Весна Димовска Сениха Мандал
Јовица Каџибанов Математика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елизабета Марковска Ставревска Лилјана Соломановска Анита Калановска
Јовица Каџибанов Историја II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Елена Каровска
Никола Милев Физика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Весна Димовска Анета Михајловска Сениха Мандал
Никола Милев Спорт и спортски активности II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Радмила Тодоровска
Филип Стојановски Спорт и спортски активности IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Радмила Тодоровска
Филип Стојановски Автоматско управување IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Елена Лентиќ Жељко Ѓаконовиќ
Филип Стојановски Енергетска ефикасност IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ
Мартин Андреевски Физика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Весна Димовска Анета Михајловска Добре Михајлов
Мартин Андреевски Спорт и спортски активности II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Радмила Тодоровска

 

          ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Програма Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Практична настава IV   изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Електронски склопови и уреди IV   изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Граѓанско образование IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Фатиме Кривањева Газменд Красниќи Елена Каровска Бубало
Златко Баждаров Современи технологии во економски сектори I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска Уран Туда
Златко Баждаров Информатика I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Сениха Мандал Добре Михајлов Буњамин Алими
Златко Баждаров Граѓанско образование I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елена Каровска Бубало Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Михаил Крајчевски Македонски јазик и литература IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Наташа Петреска Стевана Илиевса Зекије Реџај
Михаил Крајчевски Спорт и спортски активности IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Михаил Крајчевски Телекомуникациски системи и мрежи IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Марија Стамболиева Светлана Николовска Теута морати синани
Сами Имери Електронски склопови и уреди IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати синани Уран Туда Дејан Антоновски
Сами Имери Бизнис IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Сами Имери Математика IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Исмаил Амети Елизабета Марковска Ставревска
Стојче Ѓороски Спорт и спортски активности IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Иван Поповски Спорт и спортски активности III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Меритон Бериша
Иван Поповски Македонски јазик и литература III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Стевана Илиевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Иван Поповски Англиски јазик III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Соња Павлова Рената Трајановска Арбен Мехмети
Блерим Бафти Телекомуникациски склопови и уреди IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Блерим Бафти Граѓанско образование IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Фатиме Кривањева Газменд Красниќи Елена Каровска Бубало
Блерим Бафти Електронски склопови и уреди IV   изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати синани Уран Туда Дејан Антоновски
Ана Мирчевска Спорт и спортски активности IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Радмила Тодоровска