ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во ноември 2022 година ке се одржи од

25 ноември 2022 година (петок) во 11и30ч.

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 1 ноември (вторник) заклучно со

9 ноември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 ноември 2022 год.