ИЗВЕСТУВАЊЕ

Должност на секој вонреден ученик кој започнал со
полагање на испити од IV година од било која струка
до 20.12.2022, да пријави завршен испит или државна
матура и проектна задача со пополнување на пријави
кај наставникот Елена Каровска  или кај
наставникот Никчевиќ Иван 072 22 77 15

ВАЖНО

Учениците кои оваа обврска нема да ја завршат во
предвидениот рок , нема да можат да полагаат
завршен испит или државна матура во испитните
датуми во 2023 год.

Термини за полагање на матура