Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Организација на превоз на патници со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Андреј Павлевски Одржување на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Андреј Павлевски Организација на влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Мартин Павлов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Ангелче Проев Музичка култура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Лидија Пшенко Маријан Трајковски Елена Каровска
Ангелче Проев Ликовна уметност I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова   Лидија Пшенко Маријан Трајковски
Мелек Рамадани Технологија на ракување со товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Мартин Павлов
Мелек Рамадани Технологија на складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Катерина Стојческа
Мелек Рамадани Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Цветанка Ристиќ
Ментор Метуши Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Цветанка Ристиќ
Ментор Метуши Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Катерина Стојческа
Ментор Метуши Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Трајче Шопов
Ајлин Рамадани Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Цветанка Ристиќ
Ајлин Рамадани Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Катерина Стојческа
Ајлин Рамадани Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Сумеа Шабани Трајче Шопов
Анес Аметовски Учење преку работа кај работодавач III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Драгиша Секулоски Зоран Ѓорѓиевски Ангела Јошеска
Анес Аметовски Шпедиција и шпедитерско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Ангела Јошеска Весна Живаљевиќ Мартин Павлов
Анес Аметовски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Катерина Стојечска Александар Каракачанов Трајче Шопов
Зоран Стојановски Возни средства и влеча на возови III редовен Возоводител мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ
Зоран Стојановски Сигнално-сигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак   Мартин Павлов Трајче Шопов Катерина Стојческа
Новица Велјановски Организација на превоз на патници и стока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Новица Велјановски Историја на Македонија II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Елена Каровска
Новица Велјановски Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Алмир Ајдаровиќ Организација на влеча на возови IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиевски Ангела Јошеска Дејан Стојчески
Алмир Ајдаровиќ Организација на превоз на патници со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ
Алмир Ајдаровиќ Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Елизабета Марковска Ставревска Анита Калановска Гордана Тодоровска
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Анета Џеладин Историја II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Зекије Реџај
Анета Џеладин Физика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Анета Михајловска Весна Димова Зекије Реџај
Анета Џеладин Технологија на складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Јаневски Учење преку работа кај работодавач III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ Јован Милошевски
Жарко Јаневски Спорт и спортски активности III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Радмила Тодоровска
Јулијана Стојковска Техничко цртање со КАД I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Јулијана Стојковска Технологија на обработка I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ Јован Милошевски
Јулијана Стојковска Машинство и други сектори I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Целе Пејоски Јован Милошевски
Јовица Каџибанов Англиски јазик II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Искра Новковска Маргарита Алчевска Лидија Димеска
Јовица Каџибанов Машински елементи со механика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Снежана Јаневска
Јовица Каџибанов Физика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Весна Димова Анета Михајловска Сениха Мандал
Никола Милев Англиски јазик II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Искра Новковска Маргарита Алчевска Лидија Димеска
Никола Милев Машински елементи со механика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Снежана Јаневска
Никола Милев Електротехника и електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Валентина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска Елисавета Ангеловски
Филип Стојановски Македонски јазик и литература IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Гордана Илиева Николина Тодоровска Томовска Зекије Реџај
Филип Стојановски Англиски јазик IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Маргарита Алчевска Искра Новковска Рената Трајановска
Филип Стојановски Математика IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елизабета Марковска Ставревска Анита Калановска Гордана Тодоровска
Мартин Андреевски Англиски јазик II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Искра Новковска Маргарита Алчевска Лидија Димеска
Мартин Андреевски Технологија на обработка II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ Симона Богоевска
Мартин Андреевски Електротехника и електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Валентина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска Елисавета Ангеловска
Жарко Весковски Термотехника IV изборен   Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Силвија Мироновска Рајна Каевска
Жарко Весковски Гасна техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Жељко Ѓаконовиќ Целе Пејоски Бобан Алексовски
Жарко Весковски Практична настава IV изборен   Машинско енергетски техничар мак Целе Пејоски Јован Милошевски Жељко Ѓаконовиќ

 

          ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Програма Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Сами Имери Спорт и спортски активности IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Иван Никчевиќ Томислав Христов
Сами Имери Електрични склопови и уреди IV   изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Сами Имери Практична настава IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Катерина Малова Младенова
Стојче Ѓороски Програмабилн компоненти и системи IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Марија Стамболиева Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани
Стојче Ѓороски Англиски јазик IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Маргарита Алчевска Искра Новковска Рената Трајановска
Иван Поповски Автомобилска електроника III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елена Костовска Аврамовска Елисавета Ангеловска Уран Туда
Иван Поповски Дигитална електроника III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Ана Петровска Ристевска Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани
Ана Мирческа Учење преку работа кај работодавач IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елисавета Ангеловска Марија Стамболиева Уран Туда
Ана Мирческа Македонски јазик и литература IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Гордана Илиева Николина Тодоровска Томовска Зекије Реџај
Ана Мирческа Телекомуникациски системи и мрежи IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Марија Стамболиева Кристина Башовска Теута Морати Синани