•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Мајската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 28 мај 2021 година (петок) во 11и30ч.

Испитите за истата може да се пријават од 04 мај (вторник) заклучно со 12 мај (среда) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 мај 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Ристо Блажески Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Ристо Блажески Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ристо Блажески Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Александар Каракачанов Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Александар Каракачанов Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Каровска Силвана Ѓоргов Валентина Јаниќ
Трајче Шопов Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Никола Наумоски Математика III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска Анита Калановска
Никола Наумоски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Оливера Цветковска Технологија на ракување  и складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Газменд Красниќи
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Наим Ибраими Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓоргиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Хавзи Беќири Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Трајче Шопов
Петре Трпаноски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Петре Трпаноски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Петре Трпаноски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Димче Кондински Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Димче Кондински Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Драганче Лисолајски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Драганче Лисолајски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Стефан Сиљаноски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Мартин Павлов
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Стефан Сиљаноски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Мирослав Трпковски Практична настава II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Историја на Македонија II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Зекије Реџај
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Николина Томовска Тодоровска Наташа Петревска Зекије Реџај
Суфјан Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Новица Вељановски Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Ибрахим Ганији Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Зекије Реџај
Мухамед Касами Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Мухамед Касами Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Мухамед Касами Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Марјан Атанасовски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Марјан Атанасовски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Марјан Атанасовски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Исмаил Амети Елизабета Марковска Ставревска
Абдурахман Истрефи Информатика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал
Абдурахман Истрефи Аналогна електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Газменд Красниќи Дејан Антоновски
Марио Манасовски Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Кристина Башоска Уран Туда
Марио Манасовски Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елизабета Марковска Ставревска Кристина Соколова Буњамин Алими
Марио Манасовски Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Кристина Башоска Уран Туда
Сами Имери Албански јазик и литература I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Наташа Петревска
Сами Имери Електротехника I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Газменд Красниќи Дејан Крстевски
Сами Имери Информатика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Математика IV редовен Машинско енергетски техничар мак Кристина Соколова Елизабета Марковска С. Анита Калановска
Филип Милошевски Практична настава IV редовен Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Љубиша Тасиќ Целе Пејоски
Бојан Христенко Бизнис IV редовен Машинско енергетски техничар мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Бојан Христенко Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар мак Соња Јовчевска Рената Трајановска Маргарита Алчевска
                 
                 
                 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Јунската сесија за полагање на испити за вонредни
ученици ке се одржи од 25 јуни 2021 година (петок)
во 11и30ч.
Испитите за истата може да се пријават од 31 мај
(понеделник) заклучно со 09 јуни (среда) во
училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 10 јуни 2021 год.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Јунската испитна сесија за вонредни ученици закажана за 25 јуни 2021
година (петок) наместо во 11и30ч ке се одржи со почеток во 09.00!

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Влатко Костовски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Влатко Костовски Експлоатација на влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Ристо Блажески Македонски јазик и литература IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анамарија Милошевска Стевана Илиевска Николина Тодоровска Томовска
Никола Наумоски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Спорт и спортски активности III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Никола Наумоски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Оливера Цветковска Технологија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак м-р Весна Живаљевиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дарко Трајановски Томислав Христов Меритон Бериша
Оливера Цветковска Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов д-р Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Александар Каракачанов
Николче Силев Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Николче Силев Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Хавзи Беќири Транспортстно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Петре Трпаноски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Димче Кондински Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Драганче Лисолајски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Мирослав Трпковски Техниолигија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак м-р Весна Живаљевиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Физика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Димовска Анета Михаијловска Сејхан Емини
Мирослав Трпковски Логистика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Новица Вељановски Логистика II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Новица Вељановски Технилогија на ракување и складирање на товар II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ибрахим Ганији Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Ибрахим Ганији Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Јован Милошевски Целе Пејовски
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Васко Карадиновски Ликовна уметност I редовен Возоводител мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Васко Карадиновски Музичка култура I редовен Возоводител мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Васко Карадиновски Спорт и спортски активности I редовен Возоводител мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Дејан Велевски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Златко Горчевски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Јасер Цури Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Јасер Цури Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак м-р Билјана Глигорова Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Бесар Неби Албански јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска Томовска
Бесар Неби Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Николина Томовска Тодоровска Стевана Иливеска Зекије Реџај
Бесар Неби Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Маргарита Алчевска
Макфире Шакири Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Макфире Шакири Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Макфире Шакири Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Мухамед Касами Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Мухамед Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Сточеска Драгиша Секуловски

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Основи на мерења и електрични кола II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Светлана Николвска
Абдурахман Истрефи Телекомуникации II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Марија Стамболиева
Абдурахман Истрефи Дигитална електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Љубица Маркудова
Бојана Станкова Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елизабета Марковска Ставревска Кристина Соколова Исмаил Ахмети
Бојана Станкова Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Арбен Мехмети

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар мак Рената Трајановска Искра Новковска Маргарита Алчевска
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Јован Милошевски Целе Пејовски
Go to top
Template by JoomlaShine