•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во август ке се одржи од 27 август 2021 година
(петок) во 11и30ч.
Поради колективниот одмор во училиштето рокот за
пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од
09 август (понеделник) заклучно со 16 август
(понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 16 август 2021 год.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвија Мироновска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Оливера Цветковска Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Оливера Цветковска Бизнис III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Рамиз Љатифи
Оливера Цветковска Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Рената Трајановска Славица Јанкуловска Арбен Мехмети
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници истока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Хавзи Беќири Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Хавзи Беќири Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Петре Трпаноски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Димче Кондински Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Димче Кондински Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Весна Живаљевиќ
Драганче Лисолајски Спорт и спортски активности II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирослав Трпковски Технолгија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Мирослав Трпковски Технолгија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Мирослав Трпковски Математика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска
Новица Велјаноски Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Новица Вељановски Логистика II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Новица Вељановски Организација на превоз на патници истока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Васко Карадиновски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Возоводител мак Драгиша Секулоски Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Васко Карадиновски Географија I редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Васко Карадиновски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Дејан Велевски Сигнално сигурносни и телекомуникациски уреди II редовен Возоводител мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Дејан Велевски Сообраќајна географија II редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Дејан Велевски Стабилни постројки II редовен Возоводител мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Златко Горчевски Сигурносно сигнални и телекомуникациски уреди II редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Златко Горчевски Стабилни постројки II редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Златко Горчевски Сообраќајна географија II редовен Возоводител мак Билјана Глигорова д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Јасер Цури Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Бесар Неби Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Сумеа Шабани Ангела Јошеска
Бесар Неби Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Меритон Бериша Газменд Красниќи Томислав Христов
Бесар Неби Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Сумеа Шабани Катерина Стојческа

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Физика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сејхан Емини Зекије Реџај Анета Михајловска
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Газменд Красниќи Дарко Трајановски
Абдурахман Истрефи Практична настава II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елена Костовска Аврамовска
Сами Имери Албански јази к и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска Томовска
Сами Имери Историја на Македонија II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Сами Имери Информатика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Газменд Красниќи Сениха Мандал

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Јован Милошевски Целе Пејовски

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во октомври ке се одржи од 29 октомври 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 29 септември (среда) заклучно со 08 октомври (петок).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 октомври 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Оливера Цветковска Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анита Калановска Гордана Тодоровска Буњамин Алими
Оливера Цветковска Практична настава III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Алекандар Каракачанов Мартин Павлов
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Петре Трпаноски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Пвлов
Димче Кондински Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Драгиша Секуловски Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Драганче Лисолајски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Технолгија на ракување и складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Технолгија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Газменд Красниќи
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Јасмина Јошеска
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Техничко цртање со нацртна геометрија и AUTOCAD I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Јасер Цури Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Јасмина Илиоска
Ибрахим Ганији Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Младен Богдановски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Лидија Димевска Искра Новковска
Младен Богдановски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Павлина Пауновска
Младен Богдановски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Мартин Темелков Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Бојан Маџовски
Марјан Атанасовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Атанас Здравковиќ Основи на сообраќај I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Димитар Здравевски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Искра Новковска
Димитар Здравевски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Илиева Анамарија Милошевска Зекије Реџај
Димитар Здравевски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Елизабета Марковска Гордана Тодоровска Павлина Пауновска
Муниб Јакупи Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Муниб Јакупи Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Бојан Маџовски
Муниб Јакупи Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Иван Никчевиќ Бојан Маџовски
Гоце Продановски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Гоце Продановски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Томислав Христов
Гоце Продановски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Робретино Цветковски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Робретино Цветковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Робретино Цветковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Христијан Најдовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Симона Богоевска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Мухамед Касами Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Дарко Трајановски
Мухамед Касами Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Басри Мехмети Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Маргарита Алчевска
Басри Мехмети Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Анамарија Милошевска
Басри Мехмети Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Бојан Христенко Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Жарко Весковски Технологија на обработка I редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Рајна Каевска Јован Милошевски
Жарко Весковски Информатика I редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Анита Калановска
Жарко Весковски Машински елементи со механика I редовен Машинско енергетски техничар мак Целе Пејоски Силвија Мироновска Симона Богоевска

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Сами Имери Дигитална електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Сами Имери Аналогна електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Сами Имери Основи на мерења и електрични кола II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Стојче Ѓороски Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Бојан Маџовски Меритон Бериша
Стојче Ѓороски Дигитални комуникации III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Љубица Маркудова Дејан Антоновски Газменд Красниќи

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во ноември ке се одржи од 26 ноември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 ноември (понеделник) заклучно со 10 ноември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 ноември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

Go to top
Template by JoomlaShine