•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во декември ке се одржи од 24 декември 2021 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 декември (среда) заклучно со 10 декември (петок).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 13 декември 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Наумоски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трјановски Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Техниологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Драганче Лисолајски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Дејан Велевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Дејан Велевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојческа
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Златко Горчевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Златко Горчевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојечска
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Ибрахим Ганији Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Младен Богдановски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Ристова Николина Томовска Зекије Реџај
Младен Богдановски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Мартин Темелков Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Катерина Стојечска
Димитар Крстевски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Димитар Крстевски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Јасмина Илиоска
Муниб Јакупи Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Муниб Јакупи Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Муниб Јакупи Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Гоце Продановски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Гоце Продановски Физика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Димовска Анета Михајловска Елизабета Марковска
Гоце Продановски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Робретино Цветковски Хемија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Марија Кири Склодовска    
Робретино Цветковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Христијан Најдовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Светлана Николовска Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Басри Мехмети Шпедиција и шпедициско работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција алб Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Петар Пинтоски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Петар Пинтоски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Петар Пинтоски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Гадаф Шабани Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Николче Стојковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски

 

    МАШИНСКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил ментор член член
Бојан Христенко Термотехника IV редовен Машинско енергетски техничар Рајна Каевска Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Бојан Христенко Македонски јазик и литература IV редовен Машинско енергетски техничар Билјана Ристова Николина Тодоровска Зекије Реџај
Жарко Весковски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машинско енергетски техничар Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар Павле Топузовски Елена Лентиќ Јован Милошевски
Филип Милошевски Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар Рената Трајановска Лидија Димеска Славица Јанкулоска
Христијан Крстески Спорт и спортски активности IV редовен Машинско енергетски техничар Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски
Христијан Крстески Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Mентор Член 1 Член 2
Стојче Ѓороски Автоматика III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Љубица Маркудова Елена Костовска Аврамовска Уран Туда
Стојче Ѓороски Дигитална електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елисавета Ангеловска Дејан Антоновски Уран Туда
Стојче Ѓороски Автомобилска електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елена КостовскаАврамовска Дејан Крстевски Теута Морати Синани
Абдурахман Истрефи Историја на Македонија II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Јетмир Кадри Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Уран Туда Теута Морати Синани Ана Петровска
Јетмир Кадри Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Мухамед Зенуни Газменд Красниќи Валентина Јаниќ
Јетмир Кадри Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Меритон Бериша Газменд Красниќи Дарко Трајановски
Сами Имери Практична настава II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Сами Имери Телекомуникации II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Јасна Домазетовска

 

ПОТСЕТУВАЊЕ

Сите вонредни ученици кои запишале последна година од школување
(IV година за четиригодишно школување и III година за тригодишно
школување) до крајот на декември 2021 година треба да пријават ДРЖАВНА
МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ со пополнување на пријава и со соодветна
уплата.

ЗАВРШЕН ИСПИТ

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1500 ДЕНАРИ
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор)- 2000 денари
- СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор) – 1500 денари

ДРЖАВНА МАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА и СТРАНСКИ ЈАЗИК или МАТЕМАТИКА
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор) – 2000 денари
- ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ (историја,физика,бизнис, математика или англиски
јазик)
-СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор)-1500 денари

Пријавувањето се врши со пополнување на пријава и со доказ за
уплата (уплатата се врши на истата сметка како за полагање на вонреден
испит)
Оние кои тоа нема да го сторат нема да можат да завршат со
школувањето во јуни или август 2022 година, туку ке треба да чекаат наредна
учебна година.
Пријавите за државна матура или завршен испит може да се подигнат во
библиотеката на училиштето.

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силван Ѓоргов
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јоешска
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Газменд Красниќи
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиевски
Дејан Велевски Граѓанско образование III редовен Возоводител мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Маријан Трајковски
Дејан Велевски Организација на превоз на патници III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Дејан Велевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Катерина Стојческа
Златко Горчевски Граѓанско образование III редовен Возоводител мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Маријан Трајковски
Златко Горчевски Организација на превоз на патници III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ
Златко Горчевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Катерина Стојческа
Јасер Цури Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Јасер Цури Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Валентина Јаниќ
Јасер Цури Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Ставревска Марковска
Ибрахим Ганији Граѓанско образование III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Ибрахим Ганији Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Младен Богдановски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ Ангела Јоешска
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Марјан Атанасовски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Цветанка Ристиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Димитар Крстевски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ Ангела Јоешска
Димитар Крстевски Транспортсно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Гадаф Шабани Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојечска
Гадаф Шабани Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска
Мирослав Трпковски Практична настава III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Драгиша Секуловска Зоран Ѓорѓиевски Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Алекандар Каракачанов Трајче Шопов Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Бизнис III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Живаљевиќ Јасмина Јошеска Илиска Рамиз Љатифи

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Технологија на обработка II редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Силвија Мироновска Симона Богоевска
Жарко Весковски Информатика II редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Жарко Весковски Историја на Македонија II редовен Машинско енергетски техничар мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Елена Каровска
Филип Милошевски Хидропневматска техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Филип Милошевски Хидропневматска техника IV изборен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Силвана Новевска Сања Николовска Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Силвана Новеска
Абдурахман Истрефи Англиски јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Рената Трајановска
Сами Имери Албански јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Сања Николовска
Сами Имери Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Сеад Смајли Елисавета Ангеловска
Сами Имери Бизнис III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Мирнес Курбардовиќ Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирнес Курбардовиќ Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Мухамед Зенуни
Мирнес Курбардовиќ Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Весна Живаљевиќ Јасмина Јошеска Илиоска Рамиз Љатифи
Стојче Ѓороски Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Силвана Новевска Сања Николовска Зекије Реџај
Стојче Ѓороски Англиски јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Рената Трајановска Искра Новковска Ајсел Хаџихамза

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во февруари 2022 година ќе се одржи од 25 февруари 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 31 јануари (понеделник) заклучно со 9 декември (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 февруари 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ќе бидете известени навремено.Go to top
Template by JoomlaShine