•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Христијан Најдовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Андреј Павлевски Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Дејан Стојчески
Андреј Павлевски Техничко цртање со нацртна геометрија I изборен Техничар за железнички сообраќај мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Драгиша Секуловски
Андреј Павлевски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Никола Наумоски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Оливера Цветковска Граѓанско образование IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Мухамед Зенуни
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Оливера Цветковска Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Наташа Петреска Стевана Илиевска Зекије Реџај
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Алексанар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Младен Богдановски Граѓанско образование IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Младен Богдановски Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Алексанар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Димитар Крстевски Граѓанско образование IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Димитар Крстевски Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Петре Трпаноски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Алекандар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Драганче Лисолајски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Алекандар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Драганче Лисолајски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Мирослав Трпковски Техниолигија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Александар Каракачанов Газменд Красниќи
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Дејан Велевски Организација на превоз на предмети III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Мартин Павлов Ангела Јошеска
Дејан Велевски Возни средства и влеча на возови III редовен Возоводител мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ
Златко Горчевски Организација на превоз на предмети III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Мартин Павлов Ангела Јошеска
Златко Горчевски Возни средства и влеча на возови III редовен Возоводител мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ
Јасер Цури Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Дејан Антоновски Елисавета Ангеловска
Јасер Цури Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулски
Гадаф Шабани Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Гадаф Шабани Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Гадаф Шабани Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Симона Богоевска

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2  
Абдурахман Истрефи Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска  
Абдурахман Истрефи Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Кристина Башовска  
Абдурахман Истрефи Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Дејан Антоновски  
Стојче Ѓороски Математика III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Исмаил Амети  
Стојче Ѓороски Аудиотехника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Дејан Антоновски Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани  
Сами Имери Телекомуникациски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Дејан Антоновски  
Сами Имери Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Дејан Антоновски  
Сами Имери Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Кристина Башовска  
Мирнес Курбардовиќ Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Арбен Мехмети  
Мирнес Курбардовиќ Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Дејан Крстевски Елисавета Ангеловска Уран Туда  
Мирнес Курбардовиќ Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катерина Малова Младенова Елисавета Ангеловска Уран Туда  

 

        МАШИНСКА СТРУКА            
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик реализација Оценка ментор член член
Филип Милошевски Автоматско управувње IV редовен Машинско енергетски техничар мак     Симона Богоевска Павле Топузовски Бобан Алексовски
Филип Милошевски Практична настава IV изборен Машинско енергетски техничар мак     Целе Пејоски Јован Милошевски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Весковски Хидропневматска техника II редовен Машинско енергетски техничар мак     Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Жарко Весковски Електротехника со електроника II редовен Машинско енергетски техничар мак     Валентина Тренчевска Елисавета Ангеловска Кристина Башовска
Жарко Весковски Термотехника II редовен Машинско енергетски техничар мак     Јован Милошески Силвија Мироновска Жељко Ѓаконовиќ

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во март 2022 година ке се одржи од 25 март 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 28 февруари (понеделник) заклучно со         9 март (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 март 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ке бидете известени навремено.

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во април 2022 година ке се одржи од 29 април 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 април (петок) заклучно со 11 април (понеделник).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 април 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ке бидете известени навремено.

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Христијан Најдовски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Христијан Најдовски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Андреј Павлевски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Драгиша Секуловски Катерина Стојческа
Андреј Павлевски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Андреј Павлевски Основи на сообраќајот и логистиката I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска
Никола Наумоски Математика IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Елизабета Марковска Ставревска Гордана Тодоровска Павлина Пауновска
Никола Наумоски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Трајче Шопов
Оливера Цветковска Англиски јазик IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Славица Јанкулоска Рената Трајановска Арбен Мехмети
Оливера Цветковска Математика IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Ставревска Исмаил Амети
Оливера Цветковска Бизнис IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Рамиз Љатифи
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Димитар Крстевски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Димитар Крстевски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Димитар Крстевски Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секулоски
Петре Трпаноски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Петре Трпаноски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Димче Кондински Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Димче Кондински Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Техниолигија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Гордана Илива Анамарија Милошевска Зекије Реџај
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Јасер Цури Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Елена Лентиќ Силвија Мироновска Симона Богоевска
Јасер Цури Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секулоски
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Гадаф Шабани Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Гадаф Шабани Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Валентина Тренчевска Елисавета Ангеловска Љубица Маркудова
Мелек Рамадани Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Газменд Красниќи Зулфије Јашари Цветанка Ристиќ
Мелек Рамадани Основи на сообраќајот и логистиката I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Зулфије Јашари Газменд Красниќи Александар Каракачанов
Мелек Рамадани Превозни средства I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Газменд Красниќи Зулфије Јашари Мартин Павлов

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Машински елементи со механика II редовен Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Весковски Практична настава II редовен Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Бобан Алексовски
Христијан Крстески Македонски јазик и литература IV редовен Машинско енергетски техничар мак Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Христијан Крстески Автоматско управувње IV редовен Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Рајна Каевска Бобан Алексовски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Бизнис III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Силвија Мироновска
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Иван Никчевиќ
Абдурахман Истрефи Математика III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Исмаил Амети Буњамин Алими Гордана Тодоровска
Сами Имери Електронски склопови и уреди III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Љубица Маркудова
Сами Имери Практична настава III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Дејан Крстевски
Мирнес Курбардовиќ Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Елисавета Ангеловска Уран Туда
Мирнес Курбардовиќ Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани
Мирнес Курбардовиќ Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Блерим Бафти Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџи Хамза Рената Трајановска
Блерим Бафти Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Гордана Илиева
Блерим Бафти Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Јетмир Кадри Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Јетмир Кадри Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Гордана Илиева
Јетмир Кадри Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџи Хамза Славица Јанкуловска
  АПРИЛ 2022 - 29.04.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Андреј Павлевски Хемија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова СУГС Марија Кири Склодовска    
Андреј Павлевски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Трајче Шопов Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Транспортно право и осигурување IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Цветанка Ристиќ Трајче Шопов Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Димче Кондински Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Томислав Христов Иван Никчевиќ Бојан Маџовски
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Мирослав Трпковски Шпедиција и шпедициско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Елизабета Марковска Ставревска Билјана Божиновска Исмаил Амети
Мирослав Трпковски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Катерина Стојческа Александар Каракачанов Газменд Красниќи
Ибрахим Ганији Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секулоски
Гадаф Шабани Технологија на ракување и скаладирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Катерина Стојческа Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Стефан Сиљаноски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Бизнис III редовен Машинско енергетски техничар мак Весна Живаљевиќ Елена Каровска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Хидропневматска техника III редовен Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Симона Богоевска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Термотехника III редовен Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Јован Милошевски Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Граѓанско образование I редовен Машинско енергетски техничар мак Валентина Јањиќ Елена Каровска Миа Хаџипецова
Жарко Јаневски Информатика I редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Жарко Јаневски Машински елементи со механика I редовен Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Јован Милошевски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електронски склопови и уреди III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Практична настава III изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Абдурахман Истрефи Телекомуникациски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Мирнес Курбардовиќ Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Ставревска Исмаил Амети
Мирнес Курбардовиќ Математика IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Гордана Тодоровска Павлина Пауновска Исмаил Амети
Блерим Бафти Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Блерим Бафти Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Блерим Бафти Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Иван Никчевиќ
Go to top
Template by JoomlaShine