•  sugsvladotasevski@gmail.com
  •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во мај 2022 година ке се одржи од 27 мај 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 03 мај (вторник) заклучно со 11 мај (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 мај 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ке бидете известени навремено.

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • Екстерни испити
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература
 • 13.6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик) и математика
 • Интерни испити
 • 16.6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик), математика, бизнис, историја и физика
 • 20.6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 21.6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 22.6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка

 

 • Проектна задача
 • 10.3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

Почеток на екстерните испити – 10:00 часот

Почеток на интерните испити – 9:00 часот

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература
 • Стручни предмети
 • 20.6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 21.6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 22.6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка

 

 • Проектна задача
 • 10.3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

Почеток на испитите – 9:00 часот.

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

(тригодишно)

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература
 • 17.6.2022 год. – индивидуална практична работа

Почеток на испитите – 9:00 часот

 

 

Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Христијан Најдовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Андреј Павлевски Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојечски
Андреј Павлевски Tехнологија на ракување со товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Мартин Павлов Катерина Стојческа Зоран Ѓорѓиевски
Андреј Павлевски Логистика во транспортот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Оливера Цветковска Комбиниран транспорт IV изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Трајче Шопов Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Цветанка Ристиќ Зоран Ѓорѓиевски Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Транспортно право и осигурување IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Дејан Стојчески Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Петре Трпаноски Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Валентина Јаниќ Миа Хаџи Пецова Елена Каровска
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Шпедиција и шпедициски работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Ангела Јошеска Мартин Павлов Џихан Алидеми
Мирослав Трпковски Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Маргарита Алчевска Искра Новковска Ајсел Хаџихамза
Ибрахим Ганији Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Валентина Јаниќ Миа Хаџи Пецова Елена Каровска
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Стефан Сиљаноски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Катерина Стојческа
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секулоски
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Младен Богдановски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Димитар Крстевски Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Димитар Крстевски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов  Трајче Шопов
Димитар Крстевски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Мелек Рамадани Техничко цртање и КАД I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Сумеа Шабани Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Мелек Рамадани Граѓанско образование I редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб нова Мухамед Зенуни Газменд Красниќи Миа Хаџи Пецова

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Мерење во енергетика III редовен   Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Елена Лентиќ Целе Пејоски
Жарко Весковски Практична настава III редовен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Техничко цртање со КАД II II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Технологија на обработка I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Бобан Алексовски Симона Богоевска Елена Лентиќ
Жарко Јаневски Машинство и други сектори I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Газменд Красниќи Гордана Илиева
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сања Николовска Гордана Илиева Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Славица Јанкулоска
Блерим Бафти Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета ангеловска
Блерим Бафти Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Исмаил Амети Газменд Красниќи Гордана Тодоровска
Блерим Бафти Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Сами Имери Албански јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Газменд Красниќи Сања Николовска
Сами Имери Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Славица Јанкулоска
Сами Имери Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Гордана Илиева Сања Николовска Зекије Реџај
Јетмир Кадри Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Исмаил Амети Газменд Красниќи Елизабета Марковска Ставревска
Јетмир Кадри Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сања Николовска Гордана Илиева Зекије Реџај

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во јуни 2022 година ке се одржи од 24 јуни 2022 година (петок) во 09и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 01 јуни (среда) заклучно со 09 јуни (четврток).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 јуни 2022 год.
  ЈУНИ 2022 - 24.06.2022 (петок)     СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Христијан Најдовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Христијан Најдовски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Цветанка Ристиќ
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Андреј Павлевски Одржување на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Андреј Павлевски Tехнологија на складирање на товарот II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Катерина Стојечска Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Андреј Павлевски Железничка сигнализација II редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициски работење IV изборен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Мартин Павлов Дејан Стојчески Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Мирослав Трпковски Англиски јазик IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Лидија Димеска Славица Јанкулоска Зекије Реџај
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак   Стевана Илиевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Гадаф Шабани Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Драгиша Секуловски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиески
Јасер Цури Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Зоран Ѓорѓиевски Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Јасер Цури Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Младен Богдановски Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Младен Богдановски Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Мартин Павлов Т рајче Шопов
Младен Богдановски Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Јасмина Јошеска

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Термотехника III изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Рајна Каевска Силвија Мироновска
Жарко Весковски Практична настава III изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Хидропневматска техника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Електротехника со електроника II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Валентина Тренчевска Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска
Жарко Јаневски Машински елементи со механика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Силвија Мироновска Бобан Алексовски
Христијан Крстески Математика IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елизабета Марковска Ставревска Гордана Тодоровска Лилјана Соломановска
Христијан Крстески Англиски јазик IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Рената Трајановска Лидија Димеска Славица Јанкулоска
Христијан Крстески Бизнис IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Весна Живаљевиќ Јасмина Илиоска Силвија Мироновска
Филип Милошевски Автоматско управување IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Жељко Ѓаконовиќ Целе Пејоски
Филип Милошевски Практична настава IV изборен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Програма Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Исмаил Амети Газменд Красниќи Елизабета Марковска Ставревска
Абдурахман Истрефи Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Рамиз Љатифи Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Меритон Бериша Иван Никчевиќ Томислав Христов
Јетмир Кадри Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Јетмир Кадри Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елкетроника и телекомуникации алб   Уран Туда Газменд Красниќи Елисавета Ангеловска
Стојче Ѓороски Учење преку работа кај работодавач III редовен Електротехничар за елкетроника и телекомуникации мак нова Елена Костовска Аврамовска Марија Стамболиева Елисавета Ангеловска
Go to top
Template by JoomlaShine