Име и презиме Предмет Година Mентор Член 1 Член 2
Мухамет Зекири Граѓанско образование IV Мухамед Зенуни Зорица Стаменковиќ Сенад Сулејмани
Мухамет Зекири Телекомуникациски уреди и склопови IV Сеад Смајли Арбен Ганиу Ана Петревска
Мухамет Зекири Практична настава IV Арбен Ганиу Сеад Смајли Маре Миланова
Бусеина Ибраими Практична настава III Арбен Ганиу Сеад Смајли Катерина Малова
Бусеина Ибраими Бизнис III Сенад Сулејмани Џихане Алидеми Весна Живаљевиќ
Бусеина Ибраими Спорт и спортски активности III Берат Абази Меритон Бериша Томислав Христов
Александра Ристеска Математика IV Елизабета Марковска Павлина Пауновска Снежана Божиновски
Елвис Мустафи Електронски склопови и уреди III Сеад Смајли Арбен Ганиу Јасна Домазетовска
Елвис Мустафи Спорт и спортски активности III Меритон Бериша Беарт Абази Дарко Трајановски
Елвис Мустафи Практична настава III Сеад Смајли Арбен Ганиу Катерина Малова
Ваљдет Аљими Албански јазик и литература III Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска
Ваљдет Аљими Практична настава III Сеад Смајли Арбен Ганиу Катерина Малова
Ваљдет Аљими Електронски склопови и уреди III Арбен Ганиу Сеад Смајли Јасна Домазетовска
Омер Терзијај Електронски склопови и уреди IV Арбен Ганиу Сеад Смајли Марија Стамболиева
Омер Терзијај Спорт и спортски активности IV Берат Абази Меритон Бериша Славче Пејков
Омер Терзијај Македонски јазик и литература IV Николина Тодоровска Гордана Илиева Зекије Реџај