Име и презиме Предмет Ментор Член 1 Член 2
Борче Аврамовски Експлоатација на влечeни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Борче Аврамовски Електрични уреди и опрема Борче Здравкоски Драгиша Секулоски Зоран Ѓорѓиевски
Борче Аврамовски Организација на железнички сообраќај Трајче Шопов Мартин Павлов Ангела Јошеска
Арлинд Ибраими Граѓанско образование Мухамед Зенуни Сенад Сулејмани Зорица Стаменковиќ
Арлинд Ибраими Англиски јазик Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Искра Новковска
Арлинд Ибраими Албански јазик и литература Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска
Ристе Ристовски Практична настава Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Ристе Ристовски Влеча на возови со организација на влеча на возови Зоран Ѓорѓиевски Борче Здравкоски Дејан Стојчески
Ристе Ристовски Организација на железнички сообраќај Трајче Шопов Мартин Павлов Катерин Стојческа
Александар Стевковски Бизнис Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Александар Стевковски Безбедност во железнички сообраќај Трајче Шопов Мартин Павлов Цветанка Ристиќ
Александар Стевковски Организација на железнички сообраќај Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Константинос Миноски Експлоатација на влечни возила Александар Каракачанов Борче Здравкоски Дејан Стојчески
Константинос Миноски Практична настава Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Константинос Миноски Електрични уреди и опрема Борче Здравкоски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Мартин Павлов Кочници и кочење на железнички возила Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Борче Здравкоски
Мартин Павлов Електрични уреди и опрема на железнички возила Борче Здавкоски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Мартин Павлов Влечени возила Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Мартин Павлов Технички основи на железнички постројки и уреди Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Мартин Павлов Служба на влеча и експлоатација на влеча Зоран Ѓорѓиевски Борче Здравкоски Александар Каракачанов
Бојан Бошкоски Македонски јазик и литература Билјана Ристова Силвана Новевска Сања Николовска
Бојан Бошкоски Организација на железнички сообраќај Трајче Шопов Ангела Јошеска Мартин Павлов
Бојан Бошкоски Математика Кристина Соколова Елизабета Марковска Гордана Тодоровска
Филип Стојчевиќ Македонски јазик и литература Билјана Ристова Силвана Новевска Сања Николовска
Филип Стојчевиќ Организација на железнички сообраќај Трајче Шопов Катерина Стојческа Мартин Павлов
Филип Стојчевиќ Математика Кристина Соколова Елизабета Марковска Гордана Тодоровска
Матеј Кајсторовски Македонски јазик и литература Билјана Ристова Силвана Новевска Сања Николовска
Матеј Кајсторовски Англиски јазик Соња Јовчевска Искра Новковска Рената Трајановска
Матеј Кајсторовски Практична настава Дејан Стојчески Драгиша Секулоски Зоран Ѓорѓиевски
Андреј Спасовски Македонски јазик и литература Билјана Ристова Силвана Новевска Сања Николовска
Андреј Спасовски Организација на железнички сообраќај Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Мартин Павлов
Андреј Спасовски Математика Кристина Соколова Елизабета Марковска Гордана Тодоровска