Име и презиме Предмет Mентор Член 1 Член 2
Хафиз Демири Практична настава Сеад Смајли Теута Морати Синани Катерина Малова
Хафиз Демири Електронски склопови и уреди Сеад Смајли Теута Морати Синани  Јасна Домазетовска
Хафиз Демири Телекомуникациски склопови и уреди Сеад Смајли Теута Морати Синани Дејан Крстевски
Бусеина Ибраими Телекомуникациски склопови и уреди Теута Морати Синани Сеад Смајли Дејан Крстевски
Бусеина Ибраими Практична настава Теута Морати Синани Сеад Смајли Дејан Крстевски
Бусеина Ибраими Електронски склопови и уреди Теута Морати Синани Сеад Смајли Катерина Малова
Енсар Шаби Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај
Енсар Шаби Практична настава Сеад Смајли Теута Морати Синани Маре Миланова
Енсар Шаби Практична настава Теута Морати Синани Сеад Смајли Светлана Николовска