•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Завршни сметки

Завршни сметки

 

Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

 

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2019година.

Биланс на состојба и приходи 603

Биланс на состојба и приходи 787

Биланс на приходи расходи 903

Биланс на состојба 903

 
Завршни сметки за 2019 година      

Завршни сметки

 

Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

 

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2019година.

 

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

 

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

 

Завршни сметки за 2018 година      

Завршни сметки

 

Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

 

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2018година.

 

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 3

Биланс на состојба 4

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

Go to top
Template by JoomlaShine