СУГС „Владо Тасевски“

Биди учен, биди стручен

Добредојдовте првачиња ...

Драги ученици, Ви посакуваме добредојде и сакаме во училиштето да се чувствувате пријатно, да ги прифатите и почитувате правилата што важат во овој дом и Вашите наставници и заеднички да испишеме уште една приказна од „Владо Тасевски“, во дневникот на сеќавањата заведена под деловоден број 2018-2022.
Ви посакуваме среќна и успешна учебна година.


 

Информатика

И учен и стручен

Банер

Огласи за вработување

You are here  :