Предмет
Организација на железнички транспорт превземи
Комбиниран транспорт превземи
Технологија на патен транспорт превземи
TK Склопови и уреди превземи
Македонски јазик - завршен испит превземи
 Физика превземи
 Термотехника превземи
 Англиски јазик превземи
 Математика - интерен превземи
 Дигитална електроника и микропроцесори превземи
 Бизнис превземи
 Електронски склопови и уреди превземи
 Историја ПРЕВЗЕМИ
 Хидропневматска техника  ПРЕВЗЕМИ