ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици во мај 2022 година ке се одржи од 27 мај 2022 година (петок) во 11и30ч. 

Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од 03 мај (вторник) заклучно со 11 мај (среда).

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 12 мај 2022 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи. Доколку има промени во законските прописи поврзани со корона вирусот, ке бидете известени навремено.