Име и презиме Предмет Mентор Член 1 Член 2
Мухамет Зекири Математика Арбен Идризи Буњамин Алими Снежана Божиновска
Мухамет Зекири Електронски склопови и уреди Сеад Смајли Арбен Ганиу Бранислав Бошковиќ
Мухамет Зекири Бизнис Сенад Сулејмани Џихане Алидеми Весна Живаљевиќ
Бусеина Ибраими Математика Буњамин Алими Арбен Идризи Павлина Пауновска
Бусеина Ибраими Аналогна електроника Арбен Ганиу Сеад Смајли Кристина Башовска
Бусеина Ибраими Електронски склопови и уреди Сеад Смајли Арбен Ганиу Марија Стамболиева
Азем Бајрами Албански јазик и литература Зекије Реџај Џевдет Шабани Билјана Ристова
Азем Бајрами Англиски јазик Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Маргарита Алчовска
Азем Бајрами Математика Арбен Идризи Буњамин Алими Снежана Божиновска
Александра Ристеска Практична настава Марија Стамболиева Светлана Николовска Бранислав Бошковиќ
Александра Ристеска Англиски јазик Маргарита Алчовска Искра Новковска Славица Јанкулоска
Александра Ристеска Електронски склопови и уреди Кристина Башовска Марија Стамболиева Светлана Николовска
Хафиз Демири Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај
Хафиз Демири Албански јазик и литература Џевдет Шабани Зекије Реџај Билјана Ристова
Хафиз Демири Англиски јазик Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Искра Новковска