•  +389 2 240 00 40
 

Search HP

Комисии за вонредни ученици

Име и презиме Предмет Година Ментор Член 1 Член 2
Борче Аврамовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Борче Здравковски Александар Каракачанов
Борче Аврамовски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Борче Аврамовски Влечни возила IV Мартин Павлов Зоран Ѓоргиевски Александар Каракачанов
Арлинд Ибраими Практична настава IV Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Арлинд Ибраими Шпедиција и шпедициско работење IV Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Арлинд Ибраими Комбиниран транспорт IV Газменд Красниќи Џихане Алидеми Катерина Стојческа
Александар Стевковски Математика IV Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Александар Стевковски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Александар Стевковски Безбедност во железнички сообраќај III Трајче Шопов Борче Здравкоски Мартин Павлов
Константинос Миноски Спорт и спортски активности IV Томислав Христов Иван Никчевиќ Дарко Трајановски
Константинос Миноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Борче Здравкоски Александар Каракачанов
Константинос Миноски Организација на железнички сообраќај IV Трајче Шопов Борче Здравкоски Мартин Павлов
Бојан Бошкоски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓоггиевски
Бојан Бошкоски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Бојан Бошкоски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Филип Стојчевиќ Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Филип Стојчевиќ Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓоргиевски
Филип Стојчевиќ Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Матеј Кајсторовски Организација на железнички сообраќај IV Трајче Шопов Борче Здравкоски Зоран Ѓоргиевски
Матеј Кајсторовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Матеј Кајсторовски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Андреј Спасовски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Андреј Спасовски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Андреј Спасовски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Канита Исени Математика III Буњамин Алими Исмаил Амети Снежана Божиновска
Канита Исени Технологија на воден и воздушен транспорт III Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Канита Исени Комбиниран транспорт III Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Димитар Здравевски Граѓанско образование IV Зорица Стаменковиќ Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Димитар Здравевски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Димитар Здравевски Македонски јазик и литература IV Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Михаил Бојковски Технологија на патен транспорт III Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Михаил Бојковски Практична настава III Ангела Јошеска Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Михаил Бојковски Воден и воздушен транспорт III Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Тодорче Марковачев Македонски јазик и литература IV Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Тодорче Марковачев Граѓанско образование IV Зорица Стаменковиќ Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Тодорче Марковачев Бизнис IV Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Благој Ристов Основи на машинство со машински елементи II Елена Лентиќ Александар Каракачанов Мартин Павлов
Благој Ристов Основи на електротехника и електроника II Јасна Домазетовска Дејан Крстевски Катерина Малова
Никола Стојанов Основи на сообраќај и транспорт I Катерина Стојческа Ангела Јошеска Џихане Алидеми
Никола Стојанов Превозни средства I Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Џихане Алидеми
Никола Стојанов Сообраќајна инфраструктура I Ангела Јошеска Катерина Стојческа Џихане Алидеми
Име и презиме Предмет Година Mентор Член 1 Член 2
Буњамин Јашари Македонски јазик и литература III Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Буњамин Јашари Албански Јазик и литература III Зекије Реџај Џевдет Шабани Силвана Новевска
Буњамин Јашари Англиски јазик III Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Катица Кузмановска
Андреј Столевски Бизнис IV Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Андреј Столевски Електронски склопови и уреди IV Јасна Домазетовска  Дејан Крстевски Катерина Малова
Бојана Станкова Математика III Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Бојана Станкова Македонски јазик и литература III Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Бојана Станкова Англиски јазик III Катица Кузмановска Рената Трајановска Соња Јовковска
Кристијан Илиевски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Кристијан Илиевски Телекомуникациски склопови и уреди IV Катерина Малова Дејан Крстевски Јасна Домазетовска
Кристијан Илиевски Математика IV Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Хафиз Демири Спорт и спортски активности III Берат Абази Меритон Бериша Иван Никчевиќ
Хафиз Демири Практична настава III Сеад Смајли Теута Морати Синани Катерина Малова
Хафиз Демири Електронски склопови и уреди III Теута Морати Синани Сеад Смајли Јасна Домазетовска
Име и презиме Предмет Година  ментор член член
Бојан Христенко Спорт и спортски активности IV Дарко Трајановски Томислав Христов Славчо Пејков
Бојан Христенко Термотехника IV Рајна Каевска Елена Лентиќ Љубиша Тасиќ
           
Име и презиме Предмет Година Ментор Член 1 Член 2
Борче Аврамовски Спорт и спортски активности IV Дарко Трајановски Иван Никчевиќ Слевчо Пејков
Борче Аврамовски Математика IV Снежана Божиновска Павлина Пауновска Елизабета Марковска
Борче Аврамовски Организација на железнички сообраќај IV Трајче Шопов Борче Здравкоски Александар Каракачанов
Арлинд Ибраими Комбиниран транспорт IV Газменд Красниќи Зулфије Јашари Цветанка Ристиќ
Арлинд Ибраими Шпедиција и шпедициско работење IV Џихане Алидеми Зулфије Јашари Ангела Јошеска
Арлинд Ибраими Комбиниран транспорт IV Зулфије Јашари Газменд Красниќи Катерина Стојческа
Александар Стевковски Безбедност во железнички сообраќај III Трајче Шопов Борче Здравкоски Мартин Павлов
Александар Стевковски Влечни возила IV Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Александар Стевковски Граѓанско образование IV Зорица Стаменковиќ Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Бојан Бошкоски Електрични уреди и опрема IV Борче Здравкоски Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Бојан Бошкоски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Филип Стојчевиќ Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Филип Стојчевиќ Влечни возила IV Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Филип Стојчевиќ Електрични уреди и опрема IV Борче Здравкоски Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Матеј Кајсторовски Математика IV Снежана Божиновска Павлина Пауновска Елизабета Марковска
Матеј Кајсторовски Влечни возила IV Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Матеј Кајсторовски Електрични уреди и опрема IV Борче Здравкоски Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Андреј Спасовски Електрични уреди и опрема IV Борче Здравкоски Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Андреј Спасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Трајче Шопов
Андреј Спасовски Влечни возила IV Мартин Павлов Александар Каракачанов Борче Здравкоски
Канита Исени Практична настава III Газменд Красниќи Зулфије Јашари Драгиша Секулоски
Канита Исени Шпедиција и шпедициско работење III Џихане Алидеми Зулфије Јашари Цветанка Ристиќ
Канита Исени Спорт и спортски активности III Берат абази Меритон Бериша Томислав Христов
Михаил Бојковски Технологија на патен транспорт III Катерина Стојческа Ангела Јошеска  
Михаил Бојковски Математика III Снежана Божиновска Павлина Пауновска Елизабета Марковска
Михаил Бојковски Воден и воздушен транспорт III Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа  
Тодорче Марковачев Математика IV Снежана Божиновска Павлина Пауновска Елизабета Марковска
Тодорче Марковачев Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовчевска
Тодорче Марковачев Спорт и спортски активности IV Томислав Христов Иван Никчевиќ Славчо Пејков
Благој Ристов Влеча на возови со организација на влеча на возови III Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Трајче Шопов
Благој Ристов Практична настава II Дејан Стојчески Борче Здравкоски Мартин Павлов
Никола Стојанов Превозни средства I Мартин Павлов Александар Каракачанов Борче Здравкоски
Никола Стојанов Сообраќајна инфраструктура I Борче Здравкоски Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
           
Име и презиме Предмет Година Mентор Член 1 Член 2
Буњамин Јашари Математика III Исмаил Амети Буњамин Алими Кристина Соколовска
Буњамин Јашари Електронски склопови и уреди III Сеад Смајли Уран Туда Дејан Антоновски
Буњамин Јашари Практична настава III Сеад Смајли Уран Туда Марија Стамболиева
Андреј Столевски Математика IV Снежана Божиновска Павлина Пауновска Елизабета Марковска
Бојана Станкова Електронски склопови и уреди III Дејан Антоновски Марија Стамболиева Ана Петрова
Бојана Станкова Практична настава III Дејан Антоновски Марија Стамболиева Ана Петрова
Бојана Станкова Бизнис III Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Хамза Лимани Телекомуникациски склопови и уреди III Уран Туда Сеад Смајли Марија Стамболиева
Енсар Шаби Телекомуникациски склопови и уреди IV Уран Туда Сеад Смајли Марија Стамболиева
Енсар Шаби Математика IV Исмаил Амети Буњамин Алими Кристина Соколовска
Енсар Шаби Електронски склопови и уреди IV Сеад Смајли УранТуда Дејан Антоновски
Ѓорѓи Најдановски Македонски јазик и литература IV Билјана Ристова    
Ѓорѓи Најдановски Англиски Јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовчевска
Go to top
Template by JoomlaShine